top of page

Styrelsen

Den 28 februari 2022 valde årsmötet en ny styrelse. Nu fortsätter arbetet med att förbättra Göteborgs Fältrittklubb.
Det finns många frågor att ta tag i och mycket som kan bli ännu bättre. Har du tankar och idéer? Hör av dig på styrelsen@gfrk.se

Föreningen & Styrelsen

Göteborgs Fältrittklubb grundades 1894 och är en av Sveriges största ridskolor. En modern och aktiv ridklubb som med ett
hållbarhetsperspektiv fokuserar på utveckling, utbildning och gemenskap. Vi är en medlemsstyrd ideell förening som drivs utan vinstsyfte. På årsmötet väljer medlemmarna en styrelse som är ansvarig under mandatperioden. Våra stadgar är en stabil juridisk grund som bestämmer hur föreningen ska fungera. Verksamhetschefen ansvarar för föreningens dagliga drift och har till sin hjälp team med personal. En ideell förening betyder att varje medlem har ett engagemang och intresse i föreningen och dess verksamhet. Utan engagerade medlemmar skulle arbetsbördan och kostnaderna rusa i höjden. Ett enkelt sätt att bidra är att delta vid våra arbetsdagar då vi tar hand om vår anläggning, städar, målar och gör andra enklare
göromål. Ett annat är att ställa upp som funktionär under våra evenemang och tävlingar. Arbetet sker i sektioner, kommittéer, arbetsgrupper, adjungerade till styrelsen och genom enskilda insatser. Sektionerna väljs vid årsmötet för kommande mandatperiod enligt stadgarna. För närvarande finns Ungdomssektion (US) och Tävlingskommittén.

Policy & Stadgar

Här hittar du matnyttig info om våra policys. 

vithäst.jpg

Valberedningen

Här hittar information om vår valberedning.
 

Protokoll och dokument från föreningen

Här hittar du viktiga dokument från styrelsen och föreningen.
 

bottom of page