top of page
Återbud, byte & försäljning av lektioner

För att vi ska kunna planera hästarnas arbete på bästa sätt är det viktigt att du lämnar återbud då du inte kan komma till din ridlektion. Om du vill kan du byta eller sälja din ridlektion till elev som har en egen ordinarie plats på ridskolan och som rider på samma eller högre nivå. Byte och försäljning av lektion får ske max tre gånger per termin och grupp. 

 

Önskar du byta ridgrupp eller lektionstid för terminen?

Kontakta beläggningsansvarig på epost ridgrupp@gfrk.se.


Återbud
Återbud till ridlektion ska vara oss tillhanda så tidigt som möjligt, dock senast klockan 14.00 samma dag som ridlektionen äger rum. Om återbudet gäller ridlektion på en lördag, meddela oss senast fredag klockan 16.00.

 

Så här går du tillväga för att lämna återbud:
Ordinarie ridlektion: 
Lämna återbud via https://academy.hippocrates.se
Privatlektion: Lämna återbud till e-post: ridskola@gfrk.se
Kurs: Lämna återbud till e-post: ridskola@gfrk.se
Ponnyridning: Lämna återbud till e-post: ridskola@gfrk.se

 

Byta, sälja och köpa ridlektion
Byten görs inte i GFRKs regi, men är tillåtet. Byten och försäljning ska dock meddelas ridskolan senast klockan 14.00 samma dag som ridlektionen äger rum, för lördagslektioner önskar vi få informationen under fredagen. Kom ihåg att vi inte avser att byta häst på den ryttare som bytt lektion så den som köpt lektionen måste kunna rida den häst som eleven som sålde lektionen hade lektionen dessförinnan. Du som sålt din lektion informerar ridläraren om detta genom att skriva en anteckning i Hippocrates. För att byta, sälja och köpa lektioner krävs att båda ryttarna har egen ordinarie ridgrupp på ridskolan. Byte och försäljning av lektion får ske max tre gånger per termin och grupp. Det är med andra ord inte tillåtet att sälja tre lektioner för att därefter byta ytterligare lektioner.


Vem kan du byta med, sälja till eller köpa av?
–Du får byta med annan lektionsryttare på din nivå, förutsatt att ryttaren kan rida din häst.
–Du får sälja till annan lektionsryttare på din nivå och högre, förutsatt att ryttaren kan rida din häst.
–Du får köpa av annan lektionsryttare på din nivå och lägre, förutsatt att ryttaren kan rida din häst.


Igenridning
På Göteborgs Fältrittklubb finns ingen möjlighet till igenridning. Göteborgs Fältrittklubb är en ideell verksamhet som ägs och drivs av medlemmarna. Ett system med igenridning skulle innebära mycket administrativt arbete och en ekonomisk kostnad för föreningen. Istället erbjuder vi möjlighet för våra elever att byta eller sälja lektioner mellan varandra.

bottom of page