top of page
Prisuppgifter

Ridlektionerna betalas alltid i förskott. 

Vårtermin: 24-25 lektioner

Hösttermin: 20-21 lektioner
 


Prisuppgifter vårterminen 2024

Medlemsavgift per år

Junior 270kr

Senior 475kr

Familj 850kr

Ridlekis 30 min 

10 elever i gruppen 176kr

8 elever i gruppen 224kr

Ridlektion 60 min Junior

10 elever i gruppen 293kr

8 elever i gruppen 364kr

Ridlektion 60 min Senior

10 elever i gruppen 361kr

8 elever i gruppen 453kr 

Specialgrupp 60 min Junior (krävs att man rider i två grupper i veckan)

8 elever i gruppen 310kr

6 elever i gruppen 350kr

Specialgrupp 60 min Senior (krävs att man rider i två grupper i veckan)

8 elever i gruppen 389kr

6 elever i gruppen 408kr

Specialgrupp 75 min Junior (krävs att man rider i två grupper i veckan)

8 elever i gruppen 324kr

6 elever i gruppen 426kr

Specialgrupp 75 min Senior (krävs att man rider i två grupper i veckan)

8 elever i gruppen 408kr

6 elever i gruppen 543 kr

Hoppgrupp 75 min Junior (ej specialgrupp)

8 elever i gruppen 437kr

Hoppgrupp 75 min Senior (ej specialgrupp)

8 elever i gruppen 494kr

WE-grupp 75 min Junior (ej specialgrupp)

8 elever i gruppen 324kr

WE-grupp 75 min Senior (ej specialgrupp)

8 elever i gruppen 408kr

Privatlektion 45 min

720kr

Ponnyledning 30 min

8 elever i gruppen 190kr

Flexiridning 60 min

8 elever i gruppen 470kr

Fredagskurs 60 min

8 elever i gruppen 470kr

Fredagskurs 75 min

8 elever i gruppen 580kr

 

A3 GFRK.png
Villkor

Betalning

Vårterminens fakturor skickas ut i mitten av december (med 14 dagar till sista betalningsdatum).

Höstterminens fakturor skickas i mitten av juni.

Fakturor gällande skåpshyrorna skickas i början av varje termin och faktureras separat.

 

Medlemskap

Du som ridande på ridskolan skall vara medlem i föreningen och vara införstådd i att det är en ideell förening och inte är ett företag. Det betyder att du inte bara är kund hos oss utan att du i och med ditt medlemskap också äger en del av föreningen, därmed förväntas du måna om den och ställa upp med en viss mängd ideellt arbete.

Som medlem förväntas du bidra med minst en dags funktionärsarbete per termin i samband med tävling, städdagar eller andra arrangemang. Funktionärsarbetet kan vara fördelat på två tillfällen och det är alltid välkommet att bidra med fler dagar! Funktionärer ska ha fyllt 15 år, om ridskoleeleven är yngre går uppdraget till dennes målsman. Exempel på funktionärsuppgifter är: Banpersonal, städpersonal eller andra förekommande arbetsuppgifter vid tävling/clinics/arrangemang och dylikt. Information och/eller utbildning kommer naturligtvis att erbjudas för att funktionärsarbetet ska bli lärorikt och ge positiva upplevelser.

Vi har en gemensam ekonomi över sektionsgränserna och alla pengar som föreningen får in, investeras i verksamheten. Det innebär att när du bidrar till verksamheten och den går med vinst, så bidrar du till att öka möjligheten att köpa bra hästar och ponnyer till ridskolan, ny utrustning, hinder, rusta upp anläggningen och mycket annat. Det finns ingen ägare som gör vinst på vår verksamhet, vi tillsammans är föreningen.

Du som medlem i en demokratisk förening har rätt att göra din röst hörd genom att delta på årsmötet, engagera dig i styrelsearbete eller sitta med i någon av våra sektioner (tävlingskommittén och ungdomssektionen). Här behövs alla!

Allmänt

Ridabonnemanget är personligt och får ej överlåtas. Ridskolan förbehåller sig rätten att när som helst under pågående termin ändra ridtid- och gruppindelning om så erfordras. I ridtiden, oavsett gruppnivå, ingår tid för upp- och avsittning samt fram- och/eller bortbygge vid hopplektion. När du deltagit vid dina tre första provlektioner eller har betalat din första faktura förbinder du dig att hålla dig uppdaterad och att följa de abonnemangsregler som är gällande. Dessa regler skall finnas tillgängliga på hemsidan. I de fall eleven är minderårig ligger ansvaret för att abonnemangsreglerna följs på målsman.

Alla medlemmar är automatiskt olycksfallsförsäkrade till, från och under tiden för aktivitet arrangerad av Göteborgs Fältrittklubb. Mer info om försäkringen hittar du på https://www.folksam.se/forsakringar/idrottsforsakring/ridsport/idrottsforsakring

Avgift

Som abonnemangstagare förbinder du dig att betala en fast lektionsavgift till dess att du skriftligen säger upp ditt abonnemang och din uppsägningstid har löpt ut. Avgiften för abonnemanget skall erläggas i förskott senast det datum som anges på fakturan för abonnemanget.

Nya abonnemang

Som ny på ridskolan kan du skriftligen avsluta ditt abonnemang efter 1-3 lektioner. Avgift utgår dock alltid för dessa lektioner enligt gällande lektionsavgifter. Har du inte avanmält dig skriftligen i anslutning till senast den tredje lektionen förbinder du dig till ett abonnemang på ridskolan. Nybörjare har inte dessa provlektioner utan gällande uppsägningstid tillämpas.

Uppsägning av abonnemang

Uppsägning av ridabonnemang sker skriftligen till ridgrupp@gfrk.se , lämnas direkt till kansliet på plats eller skickas till Gfrk, Töpelsgatan 16, 416 55 Göteborg. Du kommer att få en bekräftelse på att din uppsägning är registrerad. Spara ditt skickade mail tills du fått bekräftelsen.

Uppsägning av ridabonnemang inför vårterminen ska ske senast 1 november och inför höstterminen senast 1 maj. Undantag kan göras vid långtidssjukdom/skada vid uppvisande av läkarintyg samt graviditet. Sägs inte platsen upp i tid blir du betalningsskyldig inför nästa termin. 

Återbud/sälja och byta lektioner

Återbud till ridlektion ska vara ridskolan tillhanda senast kl 14.00 samma dag som ridlektionen, senast kl 14.00 fredag för återbud gällande lördag. För att vi ska kunna planera hästarnas arbete på bästa sätt är det viktigt att du lämnar återbud till din ridlektion om du inte kan komma.

Det är tillåtet att låta annan elev (som har en egen ordinarie plats på ridskolan) som rider på samma eller högre nivå som du rida istället för dig upp till 3 ggr/termin. Dessa 3 tillfällen innefattar såväl sålda som bytta lektioner.

Totalt kan du alltså sälja eller byta 3 tillfällen per termin.

Vi tillämpar inte igenridning.

Force Majure

Ställer ridskolan in verksamhet p.g.a. händelse utanför ridskolans eller föreningens kontroll - force majeure - sker ingen kontant återbetalning. Ridskolan är inte heller skyldig att erbjuda alternativa ridlektioner. Dessa extrema situationer kan t ex vara smitta/sjukdom bland hästarna, myndighetsbeslut, skada på anläggningen, strömavbrott, extremt väder eller annan händelse som ligger utom ridskolans kontroll och som inte skäligen kunnat förutses eller förebyggas.

bottom of page