top of page
Manegeinformation & tränarpolicy

Anläggningens öppettider är följande:

Vardagar - 7:00 - 22:00

Helg - 7:00 - 20:00

Under dessa tider får man utnyttja anläggningens faciliteter som medlem och innehavare av manegekort. Utanför dessa tider är anläggningen stängd vilket innebär att man inte får rida i paddock eller manege. I juli månad är anläggningen helt stängd. 

 

Manegeinformation och tränarpolicy

Vår manege har fibersand som underlag och mäter som mest 42x62 meter. Manegen kan delas in i två eller tre mindre ridbanor.

Paddocken har sandblandat underlag och mäter 22x55 meter. Den har tak och sargvägg vilket gör den ridbar året runt.

 • Ryttare som tränar på GFRKs anläggning skall betala manegeavgift. Innan ridbanorna får nyttjas ska avgiften vara betald. När du köper ett manegekort via elevportalen så accepterar du samtidigt reglerna för ridning på GFRK, dessa finns att läsa på knappen "info" vid köpet.

 • Manegeavgift 
  Per termin: 3300 :-
     Vårtermin 1 januari-30 juni (med reservation för ev underlagarbete v. 26 och 27)
     Hösttermin 1 augusti- 31 december
  Per kalendermånad: 1000 :-
  Ny rutin för att köpa manegekort (ändrad april 2024): Skapa först ett elevkort i elevportalen (om du inte har ett sedan innan) här: https://elevportal.hippocrates.se/newMember.php?id=460 och klicka på "ridskolan" när du har loggat in. Längst ner hittar du något som heter säsongskort och där kan du välja det typ av kort du vill köpa. Fakturan kommer sedan på mejl och du kan även hitta den i elevportalen. Kom ihåg att mejla ekonomi@gfrk.se om du vill koppla en medryttare till kortet. Vi stämmer av listan inför varje månadsskifte.

 • Engångsavgift kan endast lösas i samband med organiserad träning, tränaren är betalningsansvarig gentemot föreningen. 

 • Manegekortet är personligt och gäller för en ryttare och en häst. Under förutsättning att eventuella medryttare är anmälda till kansliet samt medlemmar i GFRK, gäller manegekortet även för dessa.

 • Vaccinationsintyg ska kunna uppvisas vid anmodan av personal.

 • Varje ryttare som rider på GFRKs anläggning har skyldighet att följa de ordningsregler som finns på anläggningen.

 • Det är inte tillåtet att nyttja stallets uppbindningsplatser eller spolspilta för hästar som kommer utifrån.

 • Bokningsschema för paddock och ridhus finns på boka.se, sök på "GFRK".

 • Samtliga som nyttjar anläggningens ridbanor utan rätt därtill kommer påföras en avgift om 2500 kr per tillfälle ett sådant nyttjande sker. 

Manege- och paddockregler 

§ 1 Nyttjande 

Medlem i Göteborgs Fältrittklubb (Gfrk)  och innehavare av manegekort äger rätt att under nedan angivna förutsättningar nyttja Gfrk:s maneger och paddock (ridbanorna).  

 

Den som nyttjar anläggningen utan rätt därtill får avvisas.  

 

Otillåtet nyttjande medför en engångsavgift om 2.500 kr per tillfälle.  

 

 

§ 2 Anläggningens öppettider och tillgänglighet  

Nyttjande av Gfrk:s anläggning och ridbanor får enbart ske under följande öppettider:  

 

Vardagar: 7:00 - 22:00 

Helg och helgdag: 7:00 - 20:00 

 

Juli månad är anläggningen stängd och under denna period får anläggning och ridbanor inte 

nyttjas.  

 

GFRK:s föreningsaktiviteter har företräde till ridbanorna vilket kan medföra att samtliga 

anläggningens ridbanor kan bli uppbokade. 

 

Vid särskilda händelser/incidenter har Gfrk:s föreningsaktivitet rätt att ta samtliga 

ridbanor i anspråk.  

 

Ridbanorna kan komma att stängas av vid underhållsarbete.  

 

 

§ 3 Allmänt vid nyttjande av ridbanorna 

Samtliga som nyttjare Gfrk:s ridbanor anses vara en förebild för andra.  

Som förebild förväntas ryttare och medföljande följa GFRK:s regler, värdegrunder och policys vilka är förenliga med Svenska Ridsportförbundets ledstjärnor. 

  

https://www.gfrk.se/policys 

 

https://www.gfrk.se/ridsportensledstjarnor 

 

https://ridsport.se/om-oss/strategi-och-vardegrund/ridsportens-ledstjarnor 

 

Det ankommer på var och en med rätt att nyttja Gfrk:s ridbanor att hålla sig uppdaterad med ovan angivna regler, policys och värdegrunder.  

 

 

§ 4 Särskilt för nyttjande av ridbanorna 

 4.1 All ridning sker på egen risk. 

 

 4.2 All hantering av häst såsom ridning/longering/tömkörning ska ske med godkänd ridhjälm.  

 

 4.3 Ryttare under 18 år ska ha säkerhetsväst vid hoppning.  

 

 4.4 Respektera tid avsatt för vård av ridbanorna. 

 

 4.5 Ryttare ansvarar för att det blir mockat efter sin häst efter varje avslutat ridpass. 

 

 4.6 Knacka/ring i klockan och invänta svar innan du går in i ridhuset. 

 

 4.7 På- och avklädning till häst är endast tillåten om någon håller i hästen från marken. 

 

 4.8 Ryttare ska visa hänsyn  

 • Håll avstånd 

 • Högertrafik tillämpas 

 • Skritt sker innanför fyrkantsspåret 

 • Halt görs i första hand i mitten av volt 

 • Ryttare på fyrkantsspår har företräde 

 • Undvik att rida i bredd 

 

 4.9 Övriga ryttare ska ta hänsyn och lämna företräde till ekipage som bokat manege för träning med tränare. 

 

 4.10 Telefon/hörsnäcka får ej användas vid ridning/hantering av häst på ridbanorna med undantag vid träning för instruktör varvid                    en hörsnäcka får användas.  

 

4.11 Vid avslutat pass ska ryttare meddela när denne ämnar föra ut hästen från ridbanan. 

 

4.12 Åskådare hänvisas i första hand till läktare. 

 

4.13 Barnvagn får inte tas med in på ridbanorna.  

 

4.14 Det är inte tillåtet att rida igenom stallarna. 

 

4.15 Hundar får inte vistas på ridbanorna när det finns hästar där. Samtliga hundar ska hållas     kopplade på hela anläggningen. 

 

4.16 Samtliga dörrar och portar till ridbanorna ska hållas stängda. 

 

4.17 Det är inte tillåtet att släppa hästen i manegen. Efter godkännande av verksamhetschef  tillåts rastning av lössläppt häst i paddocken. 

4.18 Särskilt om tömkörning / longering: 

 • Tömkörning / longering får inte utföras samtidigt som pågående ridskolelektion. 

 • Tömkörning / lonering kräver bokning alternativt övriga ryttares samtycke vid start. 

 • Övriga ekipage får inte nekas tillträde till ridbanan.  

 • En häst får tömköras/longeras per ridbana. 

 • Vid tömkörning/longering ska hästen vara utrustad med träns eller kapson. 

 

4.19 Endast personal får lov att höja/sänka mellanväggar, stänga av mockband och dylikt.  

 

 

§ 5 Bokning 

All träning för instruktör ska bokas i det bokningssystem Gfrk använder sig av. 

Schema för bokning finns för närvarande under;  

https://boka.se/ 

 

Bokning ska ske minst en timma innan ridbanan planeras att nyttjas för träning.  

 

Vid dressyrträning är ridbanan öppen för andra ekipage som då ska visa hänsyn till tränande ekipage. 

 

Hoppträning får ej bokas under tiden som ridskoleverksamhetens lektioner pågår utan godkännande av verksamhetschef. Om ryttare bokat ridbana för hoppträning är banan förbehållen denne. Ryttaren kan medge andra att nyttja ridbanan under samma tid. 

 

Vid bokning så ska alltid en ridbana vara ledig för övriga ekipage att nyttja.  

 

 

 § 6 Tränarpolicy 

Träning sker med beaktande av Gfrk:s värdegrunder och policys.  

 

Tränare skall vara registrerade för F-skatt och ha egen ansvarsförsäkring. 

Verksamhetschef ska godkänna utomstående instruktör / tränare. Godkännande sker terminsvis.  

 

Tränare skall vara väl förtrogna med Svenska Ridsportförbundets normer för god ridning och hästhantering.  

 

Verksamhetschefen har rätt att neka tränare / instruktör som agerar i strid med Gfrk:s manegeregler, värdegrunder och policys. 

bottom of page