top of page
Manegeinformation & tränarpolicy

OBS! Under v.1-4 2023 kommer det utföras byte utav belysning i ridhus och paddock vilket kommer påverka tillgängligheten dagtid. För uppdaterade tider/bokning se boka.se. 

 

 

Manegeinformation och tränarpolicy

Vår manege har fibersand som underlag och mäter som mest 42x62 meter. Manegen kan delas in i två eller tre mindre ridbanor.

Paddocken har sandblandat underlag och mäter 22x55 meter. Den har tak och sargvägg vilket gör den ridbar året runt.

 • Ryttare som tränar på GFRKs anläggning skall betala manegeavgift.

 • Manegeavgift 
  Per termin: 3300 :-
  Vårtermin 1 januari-30 juni (med reservation för ev underlagarbete v. 26 och 27)
  Hösttermin 1 augusti- 31 december
  Per kalendermånad: 1000 :-
  Namn på ryttare och häst skall anges på inbetalningen (Bg 439-2106). Avgiften ska vara betald innan första ridtillfälle, erlagd avgift återbetalas ej. För att ryttares ska få lösa manegekort termins- eller månadsvis ska denne vara medlem i föreningen. 

 • Engångsavgift kan endast lösas i samband med organiserad träning, tränaren är betalningsansvarig gentemot föreningen. 

 • Manegekortet är personligt och gäller för en ryttare och en häst. Under förutsättning att eventuella medryttare är anmälda till kansliet samt medlemmar i GFRK, gäller manegekortet även för dessa.

 • Kortet skall lösas terminsvis och vaccinationsintyg ska kunna uppvisas vid anmodan av personal.

 • Varje ryttare som rider på GFRKs anläggning har skyldighet att följa de ordningsregler som finns på anläggningen.

 • Det är inte tillåtet att nyttja stallets uppbindningsplatser eller spolspilta för hästar som kommer utifrån.

 • Bokningsschema för paddock och ridhus finns på boka.se, sök på gfrk.

 • Samtliga som nyttjar anläggningens ridbanor utan rätt därtill kommer påföras en avgift om 2500 kr per tillfälle ett sådant nyttjande sker. 

Manege- och paddockregler

GFRK:s föreningsaktiviteter har företräde och det kan förekomma tillfällen då ingen ridbana finns tillgänglig för användande. Bokning ska ske minst en timme innan ridbanan planeras att nyttjas. Vid särskilda händelser/incidenter har föreningen rätt att ta alla ridbanor i anspråk. 

 

 • Alla som nyttjar våra ridbanor ska följa våran värdegrund och ridsportens ledstjärnor både gentemot hästar och människor. 

 • Ridning på anläggningen ska endast ske under anläggningens öppettider. All ridning sker på egen risk.

 • All ridning/longering/tömkörning skall ske med godkänd ridhjälm. Ryttare under 18 år ska ha säkerhetsväst vid hoppning. 

 • Respektera tider avsatta för manegevård.

 • Ryttare ansvarar för att det blir mockat efter sin häst

 • Knacka/ring i klockan och invänta svar innan du går in i ridhuset.

 • På- och avklädning till häst är endast tillåten om någon som står på marken håller i hästen.

 • Visa hänsyn - högertrafik gäller, skritt rids innanför fyrkantsspåret och halt görs i första hand i mitten av en volt. Ridande på fyrkantsspår har företräde, undvik att rida i bredd.

 • Alla övriga ridande har ansvar för att visa de som tränar för tränare hänsyn och ge dessa företräde.

 • GFRK rekommenderar att inte använda telefon/hörsnäcka vid ridning/hantering av häst pga säkerhetsskäl.

 • Endast en hörsnäcka om det är för kommunikation med tränaren.

 • Efter avslutat ridpass, meddela när du ämnar föra ut hästen ur ridhuset.

 • Åskådare och vänner hänvisas till läktare.

 • Det är inte tillåtet att rida igenom stallet.

 • Inga hundar på ridbanorna när det finns hästar där.

 • Dörrarna till manegen ska alltid hållas stängda.

 • Att släppa hästar i manegen är inte tillåtet. Efter godkännande av verksamhetschef tillåts rastning av hästar i paddocken.

 • Tömkörning/longering får utföras efter godkännande av de andra på ridbanan, men inte samtidigt som pågående ridskolelektion.

 • För att longera eller tömköra i paddocken krävs övriga ryttares samtycke vid start eller att bokning skett. Övriga ryttare får inte nekas tillträde att rida. En häst får tömköras/longeras per ridbana.

 • Vid bokning så ska alltid en bana vara ledig för övriga ekipage att rida på. T.ex. paddock och privatmanege kan inte bokas upp de kvällar ridskoleverksamheten pågår i övriga maneger.

 • Vid dressyrträning är ridbanan öppen för andra ekipage som då ska visa hänsyn till tränande ekipage.

 • Hoppträning får ej bokas under tiden som ridskoleverksamhetens lektioner pågår utan godkännande av verksamhetschef.

 • Om manege- och paddockregler inte följs har föreningen rätt att återkalla manegekort

 Tränarpolicy

 • På GFRK ska alla lektioner och träningar utföras i enlighet med vår värdegrund:

 • Vi vill inspirera till utveckling av häst och ryttare genom kunskap och omtanke.

 • Vi sätter hästens välbefinnande främst.

 • Vi ser till individen och respekterar alla.

 • Vi jobbar aktivt för en trygg och säker arbetsmiljö.

 • För att hålla träningar på GFRKs anläggning ska godkännande ske terminsvis av verksamhetschef.

 • Tränare skall vara registrerade för F-skatt och ha egen ansvarsförsäkring.

 • Tränare skall vara väl förtrogna med Svenska Ridsportförbundets normer för god ridning och hästhantering. 

 • Tränare ska vara utbildad lägst SRL 1 eller ha C-tränarutbildning för att hålla träningar på GFRKs anläggning.

 • Tränaren ansvarar för att ekipagen betalar manegehyra. Om ekipage inte har manegekort kan engångsavgift lösas om 150 kr per träningstillfälle som betalas till tränaren som i sin tur betalar in till föreningen. 

 • Bokning av ridbanor för träning sker inför varje enskilt tillfälle och i god tid före träningstillfället på boka.se (sök på gfrk).

bottom of page