top of page
Viktgränser för våra hästar

Hästarnas välbefinnande är vår första prioritet, utan dem kan vi inte bedriva vår verksamhet. För att ge hästarna en rimlig arbetsbörda och förhindra ryggont och andra skador hos våra hästar har vi därför en viktgräns för ryttare på max 90 kg som elev hos oss. Vi ber att alla elever respekterar denna gräns och har förståelse för att vi måste sätta hästarnas bästa främst. Prata med din instruktör om du har frågor eller funderingar kring detta. 
 

En yngre/äldre häst eller en häst med sämre balans/kondition orkar inte bära lika mycket som en vuxen häst med god egen balans och som är väl musklad. Man bör också ha med i beräkningen att en häst orkar bära mer vikt vid lågaktivt arbete än vid högaktivt och att en välbalanserad tyngre ryttare är lättare för hästen att balansera upp än en något lättare ryttare med dålig balans. Vi har endast officiella viktgränser till våra storhästar.

bottom of page