top of page
Medlemsstallet

Stallets öppettider
Personal är på plats från klockan 06.00 på morgonen till klockan 22.45 på kvällarna vardagar (fredagar stänger vi stallet något tidigare), då är det tänt i stallet. Östra stallet är öppet mellan klockan 07.00 och 22.30, ridbanorna får nyttjas fram till klockan 22.00. På helgerna stängs stallet klockan 20.00, då släcks även merparten av belysningen.


Stallrutiner
Stallpersonalen gör följande:

- Fodrar grov- och kraftfoder på morgonen ca kl. 7:00
- Fodrar grov- och kraftfoder på lunchen, vardagar ca kl 11.30
- Släpper ut hästarna i hagen
- Fodrar grov- och kraftfoder kväll alla dagar, klockan 20.30.
Utsläpp görs på både vardagar och helger. Stallpersonalen tar aldrig in hästarna.
På vardagarna går medlemshästarna ute i hagen från klockan 13.00 och fram till det att hästägarna tar in dem. På vardagarna väljer en del hästägare att fodra eftermiddagsmat själva. På helgerna går hästarna ute från klockan 08.00. Hästägaren ansvarar för att ta in sin häst senast klockan 13.00. På helgen fodrar personalen klockan 17.00.


Foder
För att slippa foderbyten köper klubben in grovfoder i stora partier. Analysen anslås på stallets anslagstavlor så fort vi får den. Prislista anslås separat och kan variera beroende på leverantör och foderparti.


Hage
Enligt länsstyrelsens riktlinjer bör hästar gå tillsammans och GFRKs hästhållning bygger på att hästarna går i flock i hagen. De första tre veckorna som hästen står på GFRK ska den enligt smittskyddsrutinerna gå i en sjukhage eller annan hage där den inte kommer i kontakt med andra hästar. Därefter är det upp till hästägaren att försöka hitta en annan hage som hästen kan gå i. Skulle man behöva hjälp med att hitta en lämplig hage finns en särskild haggrupp som kan hjälpa till. Hagarna mockas av personal under vardagarna. De som står uppstallade i Östra stallet ansvarar för att mocka sin hage på lördagar, söndagar och röda dagar.


Ridhus och paddock
Göteborgs Fältrittklubbs ridhus brukar vara fördelat på tre banor (20x40 meter) från klockan 13.00 på vardagar. Utöver ridhuset finns en paddock med tak (20x60 meter). På vardagar pågår ridlektioner mellan klockan 13.00 och 22.00. På lördagar pågår ridlektionerna mellan klockan 08.00 och 15.00. Lektionsschema finns på klubbens hemsida. En bana brukar oftast vara ledig. Vid vissa tider är samtliga tre banor upptagna, men då är paddocken ledig för ridning. Ingen träning/longering/tömkörning får bokas den tiden då tre banor är bokade samtidigt.
Det finns många fina ridvägar i det vackra Delsjöområdet för både kortare och längre uteritter.


Ställ dig i kö till uppstallning

För medlemstallet boxplatser tillämpar föreningen en intresselista för att ha uppdaterad information om intressenter utav boxplats. När ledig boxplats uppstår kommer vi kontakta alla i intresselistan för en förfrågan om intresse. Alla svar kommer tas med för bedömning, om svar inte ges inom den bestämda tidsramen räknar vi med att man inte är intresserad i dagsläget men står kvar på intresselistan för kommande lediga boxplatser. För tilldelning utav boxplats kommer engagemang, referenser samt att man står bakom vår värdegrund vägas in. Beslut tas utav styrelse i samråd med verksamhetschef.  

Att stå på intresselistan för stallplats på GFRK kostar 200 kr per intresseanmälan och kalenderår. Beloppet sätts in på Bg 439-2106. Ange "Box" samt namn, telefon och e-postadress. Du registreras på listan när betalning registrerats hos oss. För att behålla din plats på listan efter ett årsskifte ska avgiften vara betald senast 31 januari.  Vid utebliven betalning mister du din köplats hos oss.

bottom of page