top of page
Hyra skåp

Som medlem på GFRK kan du hyra ett stort eller litet skåp på anläggningen. Du skaffar själv lås till skåpet.

 

• Medlemskap krävs för att hyra skåp. Lektionsryttare och boxinnehavare prioriteras.

• GFRK ansvarar inte för det du förvarar i ditt skåp.

• Det är inte tillåtet att överlåta ditt skåp till någon annan.

• Om ditt skåp behöver repareras, kontakta kansliet omedelbart.

• Det är viktigt att du kontrollerar att det skåp du använder har samma nummer som nämns på din faktura. Om inte, kontakta kansliet omedelbart.

• Fakturor gällande skåpshyrorna skickas i början av varje termin och faktureras separat.

• För att inte debiteras en terminsavgift ska uppsägning vara oss tillhanda innan terminsstart.

• Uppsägning av skåp meddelas till kansliet. Du ska tömma skåpet helt från ägodelar, tvätta bort eventuellt kladd på dörrar och väggar, samt lämna det olåst.

Kostnad hyra skåp

Hyra litet skåp 315kr per påbörjad termin

Hyra stort skåp 560kr per påbörjad termin

 

Intresseanmälan:

Är du intresserad av ett skåp? Kontakta kansliet på ekonomi@gfrk.se. När det blir din tur provar vi att nå dig per telefon, når vi dig inte får du ett mejl som ska besvaras inom tre dagar. Obesvarat mejl tolkas som att du tackat nej till skåpet och du tappar din köplats men är välkommen att ställa dig i kö igen.

bottom of page