top of page
Funktionärer

Visste du att du som medlem förväntas bidra med en halv dags funktionärsarbete per termin i samband med tävling, städdagar eller andra arrangemang? Nu gör vi det lättare för alla medlemmar, du som varit med innan men också du som ska utföra din första funktionärsuppgift, att engagera dig genom att lansera tjänsten gfrk.funktionaren.se 

Som funktionär arbetar du ideellt med Göteborg Fältrittklubbs tävlingar och andra aktiviteter, antingen med förberedande arbete eller under själva tävlingsdagen. Tävlingsdagen är en rolig upplevelse tillsammans med andra funktionärer. Under tiden dagen brukar det finnas möjlighet att uppleva tävlingens fina hästar och duktiga ryttare! Klubben bjuder på mat/fika under dagen. Har du inte arbetat som funktionär tidigare, så hjälper vi dig hitta en uppgift som passar dig, din kunskap och erfarenhet. 

Vad innebär det att vara funktionär?  

Som funktionär ställer man upp och arbetar ideellt med våra tävlingar, antingen under själva tävlingsdagen eller med förberedande arbete. I gengäld får man såklart mat/fika under dagen och inte minst en rolig upplevelse och en fantastisk gemenskap med övriga funktionärer! 

Beroende på vad det är för typ av tävling finns det en massa olika uppgifter att göra, med olika förkunskapskrav. Har du inte hjälpt till tidigare hjälper vi dig självklart hitta en uppgift som passar dig. 

Hur lång tid man lägger på en tävling varierar mycket, men vi är alltid tacksamma för varje timme du kan tänka dig att hjälpa till! Under tiden man hjälper till, alternativt före eller efter sitt pass brukar man hinna se en massa fina hästar och duktiga ryttare. 

Exempel på funktionärsuppgifter hopptävling i ridhuset 

Sekretariat - Gör startlistor och tar hand om ev. strykningar. De som skall tävla kommer och startanmäler sig hit innan start och visar upp vaccinationsintyg. Är även en lite allt-i-allo! 

Sjukvårdsansvarig - HLR-utbildad(sjuksköterska, läkare) skall finnas på tävlingsplatsen under hela dagen ifall det skulle hända något. 

Bana - Preparerar banan, harvar, krattar, bygger hinder, flaggar in. 

Prisutdelare - Delar ut priser efter klassernas slut. Hjälper också till att förbereda prisbrickan inför prisutdelning i samarbete med sekretariatet. 

Framridning/framhoppning - Står vid framridningen och ser till att det inte är för många på framridningen, samt att "rätt" personer är på plats, man får inte komma hur tidigt som helst till framridningen. Gör också ryttarna uppmärksamma på när det är dags att bege sig till tävlingsbanan. Kollar så att inte hindren används regelvidrigt. 

Insläpp - Släpper in ryttaren på banan och stänger efter dem. 

Parkering - Hälsar folk välkomna och visar var de får köra och vart de skall parkera. Man är två stycken som delar på uppgiften, en står vid infarten och en på parkeringen. 

Tidtagare - Tar tid på rundan om vi inte har såkallade "portar" där tiden tas automatiskt  

Domarsekreterare - Skriver protokoll (antal fel plus tid) 

  

Exempel på funktionärsuppgifter vid dressyrtävling i ridhuset 

Sekretariat - Tävlingens administrativa central, som sköter allt vad gäller start-/resultatlistor, strykningar, mail, telefon m.m. 

Sjukvårdsansvarig - HLR-utbildad(sjuksköterska, läkare) skall finnas på tävlingsplatsen under hela dagen ifall det skulle hända något.

Domarsekreterare - Sitter bredvid domaren när programmen rids och antecknar poäng och kommentarer. 

Poängräknare - Hämtar protokollen efter varje avslutad ritt och sammanställer poängen. 

Framridning - Ser till att rätt personer är på framridningen och att säkerheten upprätthålls, samt uppmärksammar ekipagen på när det är dags att bege sig till banan.  

Insläpp - Här släpper man in och ut ekipage från banan/banorna. 

Parkering - Hjälps åt att visa ankommande transporter eller släp var de ska parkera så att ytan utnyttjas på bästa sätt, ser till att säkerheten upprätthålls samt hänvisar personbilar till annan parkering. 

Banbyggnad - Vid de tävlingar där dressyrstaket används behövs hjälp med att bygga upp staketen innan tävling (oftast dagen före) och att ta bort dem efteråt. 

Speaker - Presenterar i högtalarsystemet ekipagen som kommer in på tävlingsbanan och vid ev. uppsutten prisutdelning, samt ger allmän information under tävlingens gång. 

bottom of page