top of page

Ridsportens ledstjärnor

För att alla ska trivas och känna sig trygga inom ridsporten, både hästar och människor, har ridsporten samlats kring några ledstjärnor.

 


 
Hästen
- Jag hanterar hästen på ett sätt som jag kan stå för och som jag är stolt över inför omvärlden 
- Jag behandlar alla hästar med respekt. 
- Jag ser till att hästen finns i en trygg och säker miljö och jag reagerar om den far illa. 
- Jag tränar och tävlar i samspel med hästen och kräver inte mer än vad vi har förutsättningar att klara av. 

- Jag ansvarar själv för att öka min kunskap och kompetens om hästen.
 

Människan
Jag visar respekt för alla människor. 
- Jag bekräftar och berömmer andra
- Jag berättar öppet och tydligt om jag har olika uppdrag och roller
- Jag är en god förebild för ridsporten
- Jag tar ansvar och agerar om någon bryter mot våra regler

Om GFRKs grundläggande värderingar och ledstjärnor inte efterföljs vidtas följande åtgärder:

  • Steg 1 - Medlemmen nekas att delta vid tävlingar och evenemang

  • Steg 2 - Medlemmen utesluts från ridgrupp

  • Steg 3 - Medlemmen utesluts från föreningen

DSC_3238-1.jpg
bottom of page