top of page

Ridsportens ledstjärnor

För att alla ska trivas och känna sig trygga Inom ridsporten, både hästar och människor, har ridsporten samlats kring några ledstjärnor.
 
Hästen
Jag hanterar hästen på ett sätt som jag kan stå för och som jag är stolt över inför omvärlden 
Jag behandlar alla hästar med respekt. 
Jag ser till att hästen finns i en trygg och säker miljö och jag reagerar om den far illa. 
Jag tränar och tävlar i samspel med hästen och kräver inte mer än vad vi har förutsättningar att klara av. 

Jag ansvarar själv för att öka min kunskap och kompetens om hästen.
 
Människan
Jag visar respekt för alla människor. 
Jag bekräftar och berömmer andra
Jag berättar öppet och tydligt om jag har olika uppdrag och roller
Jag är en god förebild för ridsporten
Jag tar ansvar och agerar om någon bryter mot våra regler

Om GFRKs grundläggande värderingar och ledstjärnor inte efterföljs vidtas följande åtgärder:

  • Steg 1 - Medlemmen nekas att delta vid tävlingar och evenemang

  • Steg 2 - Medlemmen utesluts från ridgrupp

  • steg 3 - Medlemmen utesluts från föreningen

DSC_3238-1.jpg
bottom of page