top of page
_02A3258_edited.jpg
Skötarsystem - Så här fungerar det att vara skötare hos oss

Våra hästar och ponnyer träffar många människor. Därför är det bra om varje häst har minst en skötare som den lär känna lite bättre. Skötarsystemet är till för dig som vill lära mer om hur hästar fungerar. Som skötare tar du delat ansvar för någon av våra hästar eller ponnyer. För att försäkra oss om att du passar med din valda häst eller ponny får du arbeta som ”provskötare” ett antal dagar innan din riktiga skötperiod påbörjas.

Bli skötare hos oss
Vill du bli skötare på någon av våra lektionshästar eller ponnyer, har frågor eller funderingar kring skötarsystemet? Kontakta skötansvarig på e-post: us@gfrk.se
För att kunna ställa dig i kö till en sköthäst behöver vi veta ditt namn, födelsedatum, telefonnummer, e-postadress, önskade skötdagar och vilken dag du rider lektion. Skötaransvarig läser mejl varje dag och besvarar minst en gång i veckan.


Skötarsystemets uppbyggnad och regler
• För att relationen mellan häst och skötare ska bli så stark som möjligt får varje häst eller ponny ha max två skötare.
• Det finns ingen skillnad mellan dessa två skötare oavsett antalet dagar vardera sköter.
◦ Respektera varandras dagar. Om du är i stallet på den andra skötarens skötdag, så låter du den skötaren ta hand om hästen.
• Det går att byta sköthäst. Väntetiden är tre månader. Men vi accepterar inte byten i tid och otid.
• Vid förhinder måste du kontakta hästens eller ponnyns andra skötare och be den sköta i ditt ställe. Du kan också meddela skötaransvarig om de dagar du inte kan närvara.
• Vill du sköta någon av våra nya hästar? Då är väntetiden tre månader innan du ens kan ställa upp dig i kö. Detta för att ge hästarna en chans att bo in sig.
• Vissa hästar är svårare än andra. Skötaransvarig har rätt att avbryta skötperioden om skötarens erfarenhet inte är tillräcklig. Detta för att försäkra oss om hästens och skötarens säkerhet.
• Minst två gånger per år anordnar Ungdomssektionens styrelse skötarmöten. På mötena går vi igenom vilka som har sköthäst och vilka som står i kö för att börja sköta. Kan du inte närvara på mötet? Meddela skötaransvarig. Den som inte kontaktat skötaransvarig stryks ur skötarsystemet.


Skötarens ansvarsområden
• Borsta och rykta hästens päls. Att rykta är viktigt för relationen mellan människa och häst. Ryktningen stimulerar hästens blodcirkulation, öppnar porerna och gör pälsen blank.
• Kratsa hovar och se till att inte stenar och annat har fastnat i skorna. Se även till så att alla skor sitter fast ordentligt.
◦ Att borsta, rykta och kratsa hovarna bör ta minst en timme varje dag.
◦ Om en sko är lös eller saknas, meddela stallpersonal eller instruktör omedelbart.
• Visitera hästen eller ponnyn varje gång du sköter. Kontrollera så att det inte finns några sår eller svullnader på hästens kropp och bedöm hästens allmäntillstånd. Är den hängigare, kallare eller varmare än vanligt?

◦ Om hästen eller ponnyn har sår, svullnader eller visar andra symptom på sjukdom, meddela stallpersonal eller instruktör omedelbart.
• Ta hand om din sköthästs eller ponnys utrustning. Sadel, träns och hjälptyglar ska smörjas regelbundet, gärna en gång i veckan, med de redskap som finns i sadelkammaren. Strykkappor ska hållas rena från smuts och lera.
◦ Ta inte isär hästens utrustning om du inte är helt säker på hur den ska sättas ihop igen. Om utrustningen sätts samman på fel sätt kan det uppstå en säkerhetsrisk för såväl häst som ryttare.
◦ Försäkra dig om att hästen eller ponnyn inte ska gå lektion direkt efter att du har smort utrustningen. Nysmord utrustning är obekväm för både häst som ryttare.
◦ Om utrustning saknas eller är sönder, meddela stallpersonal eller instruktör omedelbart.

bottom of page