top of page

Tävling och arrangemang

Göteborgs Fältrittklubb arrangerar årligen ett flertal olika tävlingar i ridhuset. Vi bjuder även in till Pay and Jump och Pay and Ride. Under våra arrangemang arbetar medlemmar och andra intresserade som funktionärer, något som är en förutsättning för att klubben ska kunna anordna tävlingar och event.
Aktuella datum, propositioner, anmälan, ryttarmeddelande m.m. hittar du nedan. 
I ridhusets manege är underlaget fibersand (vit silikatsand mixad med Pro Fiber och PES-Fiber) och i paddocken med tak är det en grusblandning med klenflis.

VÅRA TÄVLINGAR/ARRANGEMANG

FUNKTIONÄR

Som funktionär arbetar du ideellt med Göteborg Fältrittklubbs tävlingar, antingen med förberedande arbete eller under själva
tävlingsdagen.

GFRKS TÄVLINGSSEKTION

Tävlingskommitén på Göteborgs Fältrittklubb planerar, samordnar
och anordnar klubbens dressyr- och hopptävlingar. Vi välkomnar både
lektionsryttare, privatryttare samt övriga medlemmar som har ett
brinnande intresse för tävlingsverksamhet. Är du intresserad eller vill 
veta mer skicka ett mejl till tk@gfrk.se

PAY & JUMP/ PAY & RIDE

Pay & Jump och Pay & Ride är tillfällen att träna ryttare och hästar på att tävla. GFRK:s egna ryttare får möjlighet att lära sig hur en tävling fungerar och hjälper till som funktionärer under dagen. För kontakt, mejla ridskola@gfrk.se.

ANLÄGGNINGSSKISS

Här hittar du anläggningsskiss över Göteborgs fältrittklubb

VANDRINGSPRIS & KM

Här hittar du info om KM och vandringspriser

TACK FÖR ATT NI STÖTTAR GFRK

bottom of page