top of page
Valberedningen

Att Göteborgs Fältrittklubb har en bra styrelse med föreningens bästa i åtanke är något som gynnar oss alla. Därför är det viktigt att vi som medlemmar ger förslag till valberedning på kandidater vi anser lämpliga, eller helt enkelt ställer upp själva! Vill du arbeta i GFRKs styrelse eller vet du någon som passar - ta kontakt med oss!

Valberedningen 2022 består av: 

  • Emmelie Tedfelt (Sammankallande)

  • Annette Stenberg         

  • Christina Börjesson

  • Gunilla Walter

  • Jennie Nilsson

  • Matilda Karlsson

Kontakt: valberedningen@gfrk.se

Om valberedningen och deras arbetssätt

Valberedningen är en förtroendevald grupp av medlemmar vars uppgift är att samla kandidater till föreningens styrelse. Göteborgs Fältrittklubbs valberedning består av fem ledamöter samt en sammankallande. Dessa ledamöter väljs vid årsmötet för perioden och sitter till och med följande årsmöte. Medlemmar i föreningen får till senast tio dagar före mötet, vid vilket valet förekommer, inlämna förslag på kandidater och deras befattningar till valberedningen. Den som blivit utsedd till sammankallande i valberedningen meddelar vid årsmötet de namnförslag som inkommit för de olika valen, samt valberedningens förslag. Alla föreslagna kandidater skall ha accepterat nomineringen till valdagen. Även förslag på kandidater till valberedningen ska tillhandahållas under årsmötet, men den sittande valberedningen avger i detta fall inget yttrande.

bottom of page