top of page
Utvecklingsgrupper

Utvecklingsgrupp - Ponny

Utvecklingsgrupper är till för dig som vill träna lite mer intensivt och bli en så allsidig ryttare som möjligt. Man rider max 8 i gruppen och rider i 60 minuter. För att få vara med i utvecklingsgruppen måste man rida minst en extra gång i veckan. Nästa naturliga steg är tävlingsgrupp på ponny där man får välja inriktning hoppning eller dressyr.
 

Mål

 • Att eleven skall förberedas för att kunna gå in i tävlingsgrupp och då få välja om man vill rikta in sig på hoppning eller dressyr.
   

Kursinnehåll

 • Förbättra sitsen och positionen

 • Allsidig träning i dressyr, markarbete och hoppning

 • Sidvärtsrörelser

 • Ryttarens inverkan

 • Uteritt
   

Teori

 • Utbildningsskalan

 • Ridlära- hjälpgivning för de rörelser och moment man tränar på under terminen

Utvecklingsgrupp - Hoppning

I utvecklingsgrupperna har man möjlighet att fokusera lite extra på en disciplin. Eleven skall ha förkunskaper i lägst grön nivå samt rida ytterligare minst en gång i veckan. Eleven har möjlighet att delta i klubbtävlingar som arrangeras av klubben. Om man rider i en utvecklingsgrupp ställs det krav på att eleven skall vara engagerad som funktionär på klubbens tävlingar och arrangemang.
 

Mål

 • Utvecklingsgrupper förbereder eleven för nästa steg som är Tävlingsgruppen om eleven har vilja och förmåga att kunna gå vidare till det steget.

 • Eleven skall utveckla sin färdighet i respektive inriktning.
   

Kursinnehåll

 • Utveckling av sits och balans med fokus på lätt sist och djup lätt sits

 • Kunna placera hästen i en god balans och form

 • Bomserier i trav och galopp

 • Hoppning av olika hindertyper samt karaktärhinder

 • Hoppning av serier för träning av sits, balans och följsamhet

 • Kombinationer

 • Kunna anpassa sin ridning för olika hästar

 • Vara med och arrangera tävlingar
   

Teori

 • Olika hindertyper

 • Fördjupad kunskap i hopplära så som relaterade avstånd, serier, kombinationer, hästens språngkurva och hoppteknik.

 • Kunskap förberedelser för tävling, tävlingsreglementet och grönt kort

 • Löshoppning

 • Utbildningsskalan

 

Utvecklingsgrupp - Dressyr

I utvecklingsgrupperna har man möjlighet att fokusera lite extra på en disciplin. Eleven skall ha förkunskaper i lägst grön nivå samt rida ytterligare minst en gång i veckan. Eleven har möjlighet att delta i klubbtävlingar som arrangeras av klubben. Om man rider i en utvecklingsgrupp ställs det krav på att eleven skall vara engagerad som funktionär på klubbens tävlingar och arrangemang.
 

Mål

Utvecklingsgrupper förbereder eleven för nästa steg som är Tävlingsgruppen om eleven har vilja och förmåga att kunna gå vidare till det steget.
 

Kursinnehåll

 • Utveckling av ryttarens sits och balans med fokus på den lodräta sitsen.

 • Arbeta med lösgörande övningar och förbättra sin inverkans ridning

 • Programridningsteknik

 • Utveckla förmågan att anpassa sin ridning till hästens utbildningsståndpunkt och dagsform

 • Analysera sin sits och inverkan

 • Analysera hästen

 • Vara med och arrangera tävlingar
   

Teori

 • Kunskap om ryttarens sits och inverkan

 • Fördjupad kunskap i ridlära och hjälpgivning

 • Utbildningsskalan – Lösgörande arbete

 • Hästens form

 • Hästens starka och svaga sida, hur man som ryttare arbetar med detta

 • Skillnad på arbetsform och uppvisningsform h

 • Förberedelser för tävling, tävlingsreglementet och grönt kort

bottom of page