top of page
Tävlingsgrupper

Tävlingsgrupp hoppning

Här rider de elever som har förkunskaper motsvarade röd nivå och som har sikte på att tävla på lokal nivå. Denna nivå ställer krav på engagemang i tävlingskommittén och arrangerade av tävlingar på klubben. Eleven måste rida minst en gång ytterligare i veckan.
 

Syfte

 • Eleven skall kunna utveckla sin färdighet i respektive inriktning

 • Eleven skall vara mottaglig för instruktioner och kunna ändra sin ridning för att få bättre färdigheter

 • Eleven skall kunna anpassa sin ridning för olika typer av hästar och rida dem efter hästens utbildningsståndpunkt.

 • Eleven skall kunna genomföra tävling efter ekipagets förmåga.

 • Eleven skall kunna ta ansvar för att genomföra tävlingar på klubben.
   

Mål

 • Att kunna komma specialisera sig inom hoppning och anpassa sin ridning till allt fler hästar. Tävla på interna och externa tävlingar med goda resultat.
   

Kursinnehåll

 • Behärska mer tekniska banor

 • Sitsträning

 • Omhoppning

 • Hoppning av mindre rutinerade hästar

 • Olika typer av hinder – vattenhinder, karaktärshinder, kombinationer

 • Serier

 • Genomförande av tävling samt arrangerade av tävling
   

Teori

 • Mental träning inför tävling

 • Kännedom om regler för tävling

 • Kunskap om banskiss, avståndstabell, olika typer av tävling

 • Träningsupplägg inför tävling

 • Varierad och hållbarhets träning av hästen

 • Att köpa och ha egen häst

 • Arrangerade av tävling

 

Tävlingsgrupp dressyr

Här rider de elever som har förkunskaper motsvarade röd nivå och som har sikte på att tävla på lokal nivå. Denna nivå ställer krav på engagemang i tävlingskommittén och arrangerade av tävlingar på klubben. Eleven måste rida minst en gång ytterligare i veckan.
 

Syfte

 • Eleven skall kunna utveckla sin färdighet i respektive inriktning

 • Eleven skall vara mottaglig för instruktioner och kunna ändra sin ridning för att få bättre färdigheter

 • Eleven skall kunna anpassa sin ridning för olika typer av hästar och rida dem efter hästens utbildningsståndpunkt.

 • Eleven skall kunna genomföra tävling efter ekipagets förmåga.

 • Eleven skall kunna ta ansvar för att genomföra tävlingar på klubben.
   

Mål

 • Eleven skall klara av att genomföra tävling på lokal nivå med godkänt resultat.

 • Eleven ska ha goda kunskaper för att ha egen häst, lägga upp träning och tävla på interna och externa tävlingar.
   

Kursinnehåll

 • Utveckling av ryttarens sits och balans med fokus på inverkan.

 • Programridningsteknik.

 • Rida yngre hästar

 • Rida programdelar upp till LA-nivå.

 • Vara med och arrangera tävlingar
   

Teori

 • Hela utbildningsskalan, syfte och mål

 • Träningsupplägg inför tävling

 • Rida yngre hästar

 • Kunskap om hur man lägger upp ett varierat arbete på hästen för att få en hållbar häst

 • Mental träning inför tävling

bottom of page