top of page
Tävlingsgrupper

Tävlingsgrupp - Hoppning

Här rider de elever som har förkunskaper motsvarade röd nivå och som har sikte på att tävla på lokal nivå. Denna nivå ställer krav på engagemang i tävlingskommittén och arrangerade av tävlingar på klubben. Eleven måste rida minst en gång ytterligare i veckan.
 

Syfte

 • Eleven skall kunna utveckla sin färdighet i respektive inriktning

 • Eleven skall vara mottaglig för instruktioner och kunna ändra sin ridning för att få bättre färdigheter

 • Eleven skall kunna anpassa sin ridning för olika typer av hästar och rida dem efter hästens utbildningsståndpunkt.

 • Eleven skall kunna genomföra tävling efter ekipagets förmåga.

 • Eleven skall kunna ta ansvar för att genomföra tävlingar på klubben.
   

Mål

 • Att kunna komma specialisera sig inom hoppning och anpassa sin ridning till allt fler hästar. Tävla på interna och externa tävlingar med goda resultat.
   

Kursinnehåll

 • Behärska mer tekniska banor

 • Sitsträning

 • Omhoppning

 • Hoppning av mindre rutinerade hästar

 • Olika typer av hinder – vattenhinder, karaktärshinder, kombinationer

 • Serier

 • Genomförande av tävling samt arrangerade av tävling
   

Teori

 • Mental träning inför tävling

 • Kännedom om regler för tävling

 • Kunskap om banskiss, avståndstabell, olika typer av tävling

 • Träningsupplägg inför tävling

 • Varierad och hållbarhets träning av hästen

 • Att köpa och ha egen häst

 • Arrangerade av tävling

 

Tävlingsgrupp - Dressyr

Här rider de elever som har förkunskaper motsvarade röd nivå och som har sikte på att tävla på lokal nivå. Denna nivå ställer krav på engagemang i tävlingskommittén och arrangerade av tävlingar på klubben. Eleven måste rida minst en gång ytterligare i veckan.
 

Syfte

 • Eleven skall kunna utveckla sin färdighet i respektive inriktning

 • Eleven skall vara mottaglig för instruktioner och kunna ändra sin ridning för att få bättre färdigheter

 • Eleven skall kunna anpassa sin ridning för olika typer av hästar och rida dem efter hästens utbildningsståndpunkt.

 • Eleven skall kunna genomföra tävling efter ekipagets förmåga.

 • Eleven skall kunna ta ansvar för att genomföra tävlingar på klubben.
   

Mål

 • Eleven skall klara av att genomföra tävling på lokal nivå med godkänt resultat.

 • Eleven ska ha goda kunskaper för att ha egen häst, lägga upp träning och tävla på interna och externa tävlingar.
   

Kursinnehåll

 • Utveckling av ryttarens sits och balans med fokus på inverkan.

 • Programridningsteknik.

 • Rida yngre hästar

 • Rida programdelar upp till LA-nivå.

 • Vara med och arrangera tävlingar
   

Teori

 • Hela utbildningsskalan, syfte och mål

 • Träningsupplägg inför tävling

 • Rida yngre hästar

 • Kunskap om hur man lägger upp ett varierat arbete på hästen för att få en hållbar häst

 • Mental träning inför tävling

bottom of page