top of page
Nybörjargrupp/ Nybörjarkurs barn

Nybörjargrupp kan man gå i från och med det året man fyller 7 år. När man börjar på ridskolan så har man mycket teori i samband med lektionerna för att på ett säkert sätt lära sig att hantera och sköta om hästen. Räkna med att detta pågår minst en termin. I ridhuset förväntas förälder eller annan vuxen (över 18 år) följa med och till en början leda hästen. Barnen rider utan stigbyglar för att hitta sin balans i den lodräta sitsen som vi kallar för grundsitsen och gör mycket balansövningar på lektionstid. Förälder/annan vuxen ska också vara med i stallet till en början och hjälpa till med skötseln, då det kan vara svårt att nå eller våga men tänk på att barnet måste lära sig att göra i ordning hästen själv. Man behöver vara på plats minst 30 minuter innan lektioner börjar för att göra iordning sin häst.
 

Mål för nybörjargrupp:

 • Kunna fånga hästen i boxen och sätta fast den.

 • Kunna borsta, rykta och kratsa hovarna på hästen med viss hjälp. 

 • Kunna sadla och tränsa med viss hjälp.

 • Kunna leda hästen och ställa upp på medellinjen med säkert avstånd.

 • Kunna sitta upp och av på ett säkert sätt.

 • Kunna rida i skritt, styra och stanna.

 • Kunna rida ut i skritt med ledare.

 • Kunna stallets regler och förstå hästens signaler.

 • Kunna enklare färger, tecken och kroppsdelar på hästen, samt sadelns och tränsets delar.

 • Prova på att trava.
   

Kursinnehåll

 • Eleven skall träna sina kunskaper i att kunna borsta hästen, kratsa hovarna, sadla och tränsa sin häst med viss hjälp.

 • Eleven skall lära sig att leda in hästen i ridhuset, kunna sitta upp och av hästen på ett säkert sätt.

 • Kunskap om säkerhet och stallets regler.

 • Styrövningar i skritt och efter träning även utföra dessa i trav, beroende på kunskapsnivå.

 • Uteritt med ledare i skritt.

bottom of page