top of page
Märke 5 - Blå grupp

Mål

 • Eleven skall klara Ridsportförbundets ryttarmärke med godkänt resultat på teoriprov, dressyrprogram och godkänt hopprov.

 • Eleven skall rida alla typer av hästar i en ändamålsenlig form

 • Eleven skall kunna rida yngre hästar
   

Kursinnehåll

 • I blå grupp ställs det högre krav på eleven att den självständigt skall kunna arbeta hästen i en god form med utgångspunkt från utbildningsskalan.

 • Träna tajming och rida med en god ryttarkänsla

 • Rida yngre och mindre utbildade hästar

 • Börja med bakdelsvändningar och skolor. Hos oss på Göteborgs Fältrittklubb arbetar vi enbart med förberedelse inför skolor, kallat bogen in och tagen bakdel. Detta för att vi gör rörelserna i lösgörande syfte och inte i samlande. 

 • Behärska och tillämpa utbildningsskalan på allt fler hästar, eleven skall också kunna lösgöra allt fler hästar.

 • Påbörja rakriktningsarbete

 • Hoppning med karaktärshinder samt mer tekniska banor

 • Terränghoppning
   

Teori

 • Hästens exteriör

 • Hästens arbete från marken

 • Att köpa häst

 • Hantering av sjuk häst

 • Avel

 • Hjälpgivning i de rörelser som rids på lektionerna

 • Fördjupning i utbildningsskalan

 • Den unga hästen

bottom of page