top of page
Märke 4 - Gul grupp

Mål

 • Eleven skall klarar Ridsportförbundets ryttarmärke 5 med godkänt teoriprov, dressyrprogram LB:1 och hoppning.

 • Eleven skall kunna rida alla typer av hästar i en bra arbetsform och balans inomhus och utomhus i hoppning och dressyr.
   

Kursinnehåll

 • Eleven skall få kunskap om vad en lösgjord och eftergiven häst är.

 • Ryttarens hjälper förfinas ytterligare

 • Eleven skall kunna rida bogen in och tagen bakdel md större krav på precision

 • Eleven skall kunna förbättra sin inverkan så att denna kan reglera antal galoppsprång och lotsa hästen till en bra avsprångspunkt.

 • Eleven skall kunna analysera sina styrkor och svagheter som ryttare

 • Sitsträning

 • Korrigering av rörelser som gjorts på tidigare nivåer

 • Behärska olika sitsar med högre krav på balans och inverkan

 • Banhoppning

 • Eventuellt terränghoppning

 • Uteritt
   

Teori

 • Hästens inre organ: matsmältningsorgan, andnings- och cirkulationsorgan.

 • Parasiter och avmaskningsplan

 • Foderstatsberäkning

 • Fördjupning i utbildningsskalan

 • Hästens olika arbetsformer

 • Avståndstabell i hoppning och hur olika faktorer påverkar avstånd mellan hinder.

 • Hjälpgivning för de rörelser som eleven rider

bottom of page