top of page

Viktig information gällande manegekort!

För att framåt förbättra och förtydliga gällande användandet av våra ridbanor har vi sett över våra manegeregler och förutsättningarna för att lösa manegekort hos oss. Nedan lyfter vi några av förändringarna som gäller vid tecknande utav nytt manegekort from 1 april:

  • Alla som vill lösa manegekort hos oss beprövas och innan ridbanorna får nyttjas ska avtal för manegekort ha signerats av båda parter samt avgift vara betald. Kontakta verksamhetschef på verksamhetschef@gfrk.se för att signa avtal i god tid innan du vill nyttja ditt manegekort. Manegeavgiften betalas in till Bg 439-2106, ange namn på ryttare och häst. Avgiften ska vara betald innan första ridtillfälle, erlagd avgift återbetalas ej. Manegeavgiften är i dagsläget 1000 kr per månad eller 3300 kr per termin.

  • För att lösa manegekort hos oss krävs medlemskap i föreningen, både för manegekortsinnehavaren och ev. medryttare.

  • Den så kallade engångsavgiften tas bort för enskild ridning. För att nyttja våra ridbanor kan endast månadskort eller terminskort lösas. Engångsavgift a 150 kr kan endast lösas i samband med organiserad träning, tränaren är betalningsansvarig gentemot föreningen

  • Överträdelse av tillämpligt regelverk, värdegrunder eller policys medför varning. Vid upprepade eller allvarlig överträdelse har föreningen rätt att återkalla manegekortet.

  • Den som nyttjar anläggningen utan rätt därtill får avvisas. Otillåtet nyttjande medför en engångsavgift om 2.500 kr per tillfälle.Uppdaterade manegeregler finns på vår hemsida; https://www.gfrk.se/manegeinfo samt vid samtliga ingångar till ridbanorna. Har du frågor vänligen kontakta verksamhetschef på verksamhetschef@gfrk.se
205 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page