top of page

Valberedningens förslag till styrelseCaroline - omval, ordf.

Anna - omval

Erik - omval

Emelie - nyval

Meit - nyval

Jessica - sittande mandattid

Fanny - sittande mandattid

Betina - omval

Richard - nyval

Linda - sittande mandattid

Tore - nyval

Ida - nyval

246 visningar

Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page