top of page

Välkomna på årsmöte 2023!

Uppdaterat: 17 jan.Göteborgs Fältrittklubb håller årsmöte tisdagen den 28 februari 2023 kl. 18:00. Årsmötet hålls i cafeét på GFRK.

För att ha rösträtt och vara valbar till styrelse och valberedning behöver medlemsavgiften vara betald för föregående år eller pågående räkenskapsår minst en månad i förväg samt att personen fyllt 15 år.

Till årsmötet behöver motioner vara tillhanda styrelsen senast tre veckor innan årsmötet (2023-02-07). Skickas via brev eller mail

Styrelsen GFRK

Göteborgs Fältrittklubb

Töpelsgatan 16

416 55 Göteborg

alternativt

styrelsen@gfrk.se

Brev behöver vara tillhanda ridskolan senast 2023-02-05. Ange gärna ämne för mailet med ”Motion årsmöte”.

Styrelsemöte för genomgång av insända motioner kommer att hållas 2023-02-08. Dagordning och eventuella motioner kommer att finnas att läsa på ridskolan samt hemsidan från senast 2023-02–13.

Verksamhetsberättelse och årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig på hemsidan och ridskolan senast 2023-02-21. Länkar till handlingarna kommer att skickas ut via Hippocrates.

2023-02-05 Sista datum för att lämna in motion i pappersform.

2023-02-07 Sista datum för inskickande av motion digitalt.

2023-02-08 Styrelsemöte för genomgång av motioner och förberedelse för årsmötet.

2023-02-13 Dagordning och eventuella motioner tillgängliga via hemsidan och fysiskt på ridskolan.

2023-02-21 Verksamhetsberättelse tillgänglig via hemsidan och på ridskolan.

2023-02-28 18:00 Årsmöte.

Vi bjuder på fika!

Välkomna önskar Styrelsen!


131 visningar

Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page