Verksamhetsberättelse 2012

Göteborgs Fältrittklubb
Styrelsen

Styrelsen hade vid årsslutet följande sammansättning:

Ordförande: Christina Börjesson

Vice ordförande: Johanna Hagström

Kassör: Henrik Olsson

Sekreterare: Eva Carlson

Ledamöter:

Petra Hansson

Elisabet Möller
Klas Josefsson

Maria Knutsson

Caroline Johansson

US representant: Julia Franzén

US suppleant: Sofia Backman

Ledamot Robert Lidberg invaldes vid årsmötet men avgick i augusti 2012 av personliga skäl. 

Ledamot Sofia Orrelid invaldes på årsmötet (suppleant) men avgick i november 2012 av personliga skäl

 

Valberedningen
Valberedningen har under 2012 bestått av:
Anneli Berg, sammankallande

Louise Kastler-Waas

Lena Sand, suppleant

Rebecka Andersson, adjungerad ungdomsrepresentant

Karin Lingmert valdes på årsmötet men avgick under våren och ersattes då av Elisabeth Warberg, adjungerad

 

Sammanträden

Årsmötet för föreningen hölls den 22 februari 19.00 och därefter hade styrelsen sitt konstituerande möte. Under året har det sedan hållits 11 styrelsemöten och 11 arbetsmöten. Protokoll från samtliga möten finns anslagna på klubbens anslagstavlor.

 

Vad har hänt under 2012

Det har som vanligt varit ett fullspäckat år med många aktiviteter här på GFRK.

 

Vi har omorganiserat våra stallrutiner vilket gör att alla våra hästar kan vara ute i hagen minst fem timmar vilket är fantastiskt så här mitt inne i stan.

 

Nya uppstallningskontrakt har upprättats i medlemsstallet vilka medför viss egen arbetsinsats för hästägarna.

 

I oktober träffades representanter från stora delar av klubben och hade en process dag om vår tävlingsverksamhet tillsammans med SISU. Efter detta bildades en grupp med representanter från alla intressegrupper i föreningen som har jobbat vidare med att hitta en organisationsform som skall göra oss till en ännu bättre tävlingsklubb. Vi hoppas detta arbete skall bära frukt kommande år.

Klubben anordnande uppskattade dagridläger och kurser hemma på vår anläggning under sommaren så hästarna fick åka i omgångar till den årliga sommarvilan ute hos Maria på Tjuvkil.

 

Klubben har genomfört två större hopptävlingar på anläggningen och en av dagarna var det även ponnyhoppning vilket var några år sedan vi arrangerade sist.

 

Samarbetet med Åby travgymnasium har tyvärr upphört då dom köptes upp av Hallands

Ridgymnasium som driver egen anläggning i Kungsbacka.

 

Vi har infört fler privatlektioner i schemat vilket varit uppskattat.

 

Personalen har även i år deltagit på olika utbildningar i distriktets regi. För att förkovra sig har instruktörerna även tränat för bland andra Marcus Westergren i hoppning och Peter Härnstam i dressyr.

 

Stall Mästerskapstävlingar infördes som avslutning på vår terminen. Man tävlade i lag för att avgöra vilka som var Stall Mästare. Tävlingen var uppskattad och vi avslutade med att grilla hamburgare.

 

Ekonomi

Även i år kan GFRK presentera ett positivt resultat vilket är mycket glädjande. Arbete med beläggning och kontroll på kostnader är viktiga byggstenar i detta. Vår ambition är att hålla avgifterna oförändrade, då inga priser höjdes under 2012 följer vi kostnadsutvecklingen kontinuerligt.

Resultatet är dock lägre jämfört med de senaste 2 – 3 åren. Skälet till detta är att vi investerade i ett nytt underlag i manege och paddock för ca 700 tkr under 2012 

 

Renovering av vår anläggning har fortsatt under 2012 med ett nytt domartorn, torkrum, renoverad sadelkammare på lektionssidan och renoverat café. Detta har finansierats med det borgenslån (2500 tkr) som ingick som del i det bidrag som Göteborgs Stad beviljade föreningen 2008. Inför 2012 har föreningen kvar 450 tkr av nämnda borgenslån för fortsatta renoveringsarbeten.  

Föreningen har haft en fortsatt god likviditet under 2012. 

 

Eftersom GFRK är en ideell förening finns det inget personligt vinstintresse i verksamheten. Allt eventuellt överskott från medlemmarnas ridavgifter, stallavgifter och manegekort går direkt tillbaka till verksamheten som t ex inköp av nya skolhästar och utrustning, förbättring av anläggning och lön till personal. 

 

Vinstdisposition

Styrelsen föreslår att vinsten från 2012 överförs i ny räkning.

 

Anläggningen

2012 var ett år på GFRK då underhåll och upprustning av vår ridanläggning fortsatte.

 

Fläktarna i stall och manege har fått nya tystgående motorer dessa gör att vi sparar energi vilket är bra för både miljön och ekonomin.

 

En omfattande renovering av lektionssadelkammaren genomfördes under sommaren den blev större och mer praktisk.

 

Ett efterlängtat torkrum för hästtäcken blev äntligen verklighet i medlemstallet.

 

Vi byggde ett domartorn på läktaren som gör det smidigare och proffsigare för oss när vi arrangerar evenemang.

Vidare har vi även genomfört renovering av vår kafeteria och de resterande toaletter som inte blev iordninggjorda under året innan. 

 

Vi har även ordnat lite mer hagplatser åt våra hästar på den västra sidan av stallet.

 

Vår största investering i år är det nya fibersandunderlaget i manege och paddock. Underlaget fungerar över förväntan men det gäller att vi hjälps åt att mocka underlaget så det håller sig bra även framöver.

 

Vi är mycket glada för att vi i slutet av året anställt en vaktmästare  på heltid till vår anläggning, Det är tänkt att han skall se till vår anläggning, genomföra diverse underhållsarben samt se till att verksamheten fortsätter fungera på ett bra sätt.

 

Ridskolan

Anställda på ridskolan har varit:

Kristina Engberg

Jane Mårtensson

Agneta Edberg

Linda Wallin

Tina Murén

Caroline Johansson

Goldie Lind

Sandra Frisell

Therese Munk

Linda Jonsson

Anders Törneland

Kim Strach

Sara Wingård

Frida Åhs

Chatrine Benjaminsson mammaledig

 

Samt ett gäng med duktig helgpersonal som jobbat timmar i stallet för att våra hästar skall må bra.

 

Största förändringen i år har varit omorganisationen av stallrutinerna som genomfördes under sommaren. De nya rutinerna innebär att alla våra 84 hästar på GFRK har chans att vara ute fem timmar i hagen varje dag.

 

Ridläger och kurser under sommaren arrangerades hemma på vår egen anläggning och blev attraktiva att vara med på.

 

Nytt för året har varit att det finns chans att boka privatlektioner för alla ridskolans ridlärare detta har varit populärt och lektionerna har snabbt blivit full bokade.

 

Vi provar också med en ny ridform där man tränar självständigt under uppsikt på det man lärst sig på sin lektion då vi tror att det är ett bra sätt att befästa sin ridkunskap.

 

Dom uppskattade tävlingarna hemma på vår anläggning som lektionsryttare kan vara med på har utökats och blivit ett populärt inslag i verksamheten. Nytt för året var SM i hoppning där årets Stall Mästare korades. Julklappshoppning infördes igen dagen innan Julafton och förväntas bli ett återkommande inslag.

 

Hästar

Vi fick välkomna några nya hästar till verksamheten 2012: Carla, Mickey, Brilliant, Rut, Greyline, Tummen,  Maxima (maj-aug), Zhouy, Rachel, Dillan och Andor

 

I vanlig ordning fick vi också ta farväl av flera hästar. Tiffany, Tessa, Zenith, Trevor och Trolle har blivit privathästar. Mon Ami, Nikina och Farah Diba flyttade tillbaka till hästhandlaren. Stella och Lightning fick vingar och flyttade till de evigt gröna ängarna.

 

Som vanligt har våra fina ridskolehästar och visat upp sig på tävlingar både på klubben och utanför.

Vi får alltid beröm för våra fina lektionshästar när vi är ute. Det tycker vi är jätteroligt.

 

Cafeterian

Cafeterian har under 2012 drivits av Mahnaz Jadidi.

 

Hemsidan

Ambitionen för GFRK:s hemsida har precis som tidigare år varit att den skall uppdateras flera gånger i veckan, med aktuell och relevant information.

Första halvan av 2012 drevs hemsidan ideellt utav Fia Niklasson och Ivi Bernler.

 

Då det fanns ett beslut på att föreningen skulle byta
hemsida, så arbetade Goldie Lind under vårterminen med övergången till den nya hemsidan; en Idrott Onlinehemsida. En hemsida som är vanlig
bland andra idrottsföreningar, och som Riksidrottsförbundet gärna ser att man som idrottsförening använder sig av.

Den nya hemsidan kördes igång sent under våren och samkördes med vår gamla hemsida, för att våra medlemmar skulle få tid att lära känna den nya. Officiellt togs Idrott Onlinesidan i bruk vid höstterminens start 2012. Den uppdateras främst av Goldie Lind, Jane Mårtensson samt Fia Niklasson, den sistnämnda, ansvarar för Dressyrsektionens del.

 

Vi är oerhört tacksamma mot alla vänliga själar som hjälper till att görahemsidan levande genom att skicka in bilder, resultat och dylikt.

 

Ungdomssektionen

 

 

Februari: ungdomssektionen hade årsmöte och styrelsen ändrades. Julia Franzén satt kvar som ordförande, Sophie Ryrberg blev Vice Ordförande och Julia Rosenqvist blev tillsammans med Sofia Backman skötaransvarig. Övriga i styrelsen var ledamöter.

 

April: Den årliga påskövernattningen ändrades till myskväll och det blev lite filmtittande med snacks och godis i stallkafeterian.

I april arrangerade även klubben en prova-på-dag där US var med och hjälpte till.

 

Maj: Familjedag 1 maj då elever , syskon, föräldrar, kompisar, far – och morföräldrar kom för att delta. Det bjöds på shower, ponnyridning, femkamp med mera. US hade tillsammans med ridskolesektionen ett café i manegen med loppis.

 

Juni: US dressyren är en återkommande tävling som arrangeras av ungdomssektionen och är mycket uppskattad. Alla ekipage som rider över 60 % belönas med rosett och de bäst placerade får även en färgad rosett och hederspris. Trots att även privatekipage brukar delta så brukar våra fina lektionshästar toppa prispallen!

 

Augusti: I augusti valdes två nya medlemmar in i styrelsen, Dana Pirooz och Maja Hedström. Detta för att vi tyvärr fått avhopp av tre medlemmar under vårterminen.

 

November: Halloweenövernattning. Vi samlades i stallcafeterian och hade en trevlig kväll ihop med lekar, pizzaätande, filmtittande och avslutar med en läskig spökrunda innan det är dags att sova.

 

December: December var fyllt med massa övningar inför lucia och luciatåget! Luciafirandet i år blev stort och mäktigt med ett flertal shower, tomtegröt och ponnyridning. Under månaden hade vi även en mysig filmkväll.

 

Hoppsektionen

Hoppsektionen har varit vilande under 2012 och har inte utfört några aktiviteter under året utöver möten, dock gjordes en större investering i slutet av året.

 

Möten:

28 jan, årsmöte

5 maj

17 nov

 

Investering:

Mötet i november godkände ett förslag om att köpa in träningsmaterial bestående av bommar, plank och markgrindar som skall användas till träning på Gfrk. Beställningen skickades in den 29 november, beräknad leverans till Gfrk 3-10 januari. Följande material är beställt:

- 60 bommar, 3 m
- 10 plank, 3 m
- 3 plank, 3 m, med dubbelsidig text
- 6 markgrindar, 90 x 35 cm

 

Dressyrsektionen

Dressyrsektionens styrelse har under 2012 bestått av Carina Andersson (ordförande), Fia Niklasson (vice ordförande) och Cecilia Ekelin (kassör). Övriga ledamöter har varit, Cecilia Ericsson, Angeline Farhoumand, Marianne Volden, Pernilla Ståhlberg, Jennyann Karlsson, Marie Jansson, Moa Göransson och Vendela Hafström.

 

Årsmöte

Under årsmötet, som hölls i februari, delade vi ut våra vandringspriser för bästa tävlingsprestationer under 2011:

Championatspokalen (MsvA-Grand Prix):

Karin Öljemark - De Chenta

Seniorryttarpokalen (LC-MsvB):

Lisa Forslund - Flb Cymric Rose

 

Ungdomsryttarpokalen:

Delades inte ut

 

Ponnyryttarpokalen:

Vendela Hafström - Waco

 

Seriedressyren

Under januari-mars arrangerade vi traditionsenligt seriedressyr. I år med ett nygammalt upplägg med fem serier på olika nivå, där deltagande i minst en av de första omgångarna samt finalen krävdes för ett serieresultat. Det blev succé direkt, vi fick in betydlig fler anmälningar än vi fick plats med! Intresset var mycket stort både från våra egna medlemmar och deltagare från andra klubbar. Till finalen den 4 mars fixade vi en tredje domare för att garantera att alla som ville avsluta serierna fick göra det. Till sist blev det 72 startande i första omgången, 74 i den andra och 83 i finalen. Sammanlagt 59 ryttare fick ihop ett serieresultat. I LC-serien blev det seger för GFRK genom Marianne Volden och Stella Fleur.

 

Lokal dressyr häst och ponny 2012-09-30 Sista helgen i september hade vi för andra året i rad lokal tävling på dubbla banor i ridhuset. På förmiddagen var det hästekipage med 45 starter i klasserna LC:1 och LB:2 och på eftermiddagen 26 ponnystarter i LB:2 och LA:1.

 

Vi hade en hel del hemmaryttare till start med representation både från privat- och lektionssidan. På häst blev det fina framgångar för lektionsryttarna, Elin Goksör med Diadora vann LC:n medan Pernilla Ståhlberg med Kadmos var fjärdeplacerade i LB. På ponny vann Ebba Härnstam med Maggie LA:n

 

Regional dressyr häst 2012-11-18

I november arrangerade vi regional dressyrtävling i ridhuset. 66 starter gjordes under dagen i klasser från LB:3 till Prix St George. Vi hade klubben representerad i tre av fyra klasser och i LB:3 placerade sig Pernilla Ståhlberg och Kadmos som treor.

 

Klubbmästerskap

Klubbmästerskapet i dressyr avgjordes den 2 december. Då väldigt många ville vara med hade vi i år två domare. Britt Hammar dömde hästekipagen och Lotta Pettersson ponnyerna. Tävlingen reds i LC- St George där högre program gavs fördel genom koefficient på procenten. 46 starter blev det totalt under dagen.

 

 

 

2012 års klubbmästare i dressyr:

 

Privathäst:

Sophia Djiobaridis - Almonteño XIV

 

Privatponny:

Ebba Härnstam - Maggie

 

Lektionshäst:

Cathrine Andersson - Blackie

 

Lektionsponny:

Dana Pirooz – Alf

 

Lag

Under 2012 ställde vi upp med följande lag:

 

Bohuscupen häst

 

 

Första omgången av Bohuscupen i dressyr på häst reds hos Askims Fältrittklubb den 29 april. Laget hamnade på tredje plats, vilket gav en bra grund för finalavancemang.

 

Andra omgången reds på Bulycke Ryttarförening den 13 maj. Det blev återigen en tredjeplats för laget, vilket räckte till finalen på Orust den 27 maj.

 

I finalen var laget nära segern, men det blev till sist en andraplacering för dagen och därmed även totalt. Våra ryttare plockade förutom lagplaceringarna med sig en hel del rosetter från individuella starter i för- och lagklasser under cupen.

 

De som red i laget under seriens gång var Angeline Farhoumand - Donna , Margit Norling - Zorro, Rebecka Andersson - Esteban, Greta Gianello - Mango, Pernilla Ståhlberg - Quinny, Fia Niklasson - Ikaros, Cecilia Ericsson - Lupicor och Marianne Volden - Zorro. Lagledar var Cathrine Andersson.

Bohuscupen ponny

 

 

Bohuscupen på ponny inleddes hos Spekeröds RK den 15 april, där blev laget sexa. I andra omgången blev resultatet bättre och laget vann!

I finalen i Sotenäs märktes det att LB är ett lite svårare program, men tjejerna kämpade väl. Våra duktiga ponnyryttare plockade dessutom med sig en hel del individuella rosetter under seriens gång!

 

De som red i laget var Amanda Sjöberg - Alf, Isabella Andersson - Elarco, Vendela Karlsson - Casey, Clara Nordberg - Farah Diba, Lisa Rosell - Jimmy och Elvira Nilsson - Alf. Lagledare var Sandra Frisell.

 

Individuella resultat

Frida Johannisson med Roncalli tog DM-brons när distriktsmästerskapen för häst avgjordes hos Torslanda RK den 22 september. Tävlingen reds i MsvA:1.

 

Funktionärer

Överlag har det gått bra att få ihop tillräckligt med folk till våra arrangemang under året. Vilket varit roligt eftersom funktionärerna har en avgörande betydelse för att vi ska kunna arrangera tävlingar.

 

Glädjande också att vi haft många nya funktionärer som ställt upp, inte minst ungdomar.

 

Stort tack till er alla!

 

Dressyrsektionens vandringspriser

Dressyrsektionens vandringspriser för bästa resultat under 2012 gick till:

 

Championatspokalen (MsvA-Grand Prix:

Frida Johannisson - Roncalli

 

Seniorryttarpokalen (LC-MsvB):

Linda Wallin – Chingachgoo

 

Ungdomsryttarpokalen:

Sofia GenneMingMang R

 

 

Ponnyryttarpokalen:

Delades inte ut

 

Hästägarsektionen

Sektionens styrelse bestod under våren 2012 av Ivi Bernler, Ulrika Larsdotter, Gunilla Walther och Julia Franzén.

Representant för Hästägarsektionen har under våren varit adjungerade att delta i GFRK:s styrelsemöten för att kunna lämna och ta emot information som är viktig för privatstallet och för att följa upp och lämna synpunkter på punkter som behöver åtgärdas.

Efter sommaren har Hästägarsektionen avvecklats.

Uppstallade medlemmar har under hösten bland annat arbetat med att revidera och ta fram nya nya stall- och manegeregler.

 

Gymkhana

GFRK har under året deltagit i 7 gymkhanatävlingar. Året började bra med en tredjeplacering i första omgången av Vårcupen, därefter har resultaten varit väldigt blandade.
Vi arrangerade två tävlingar som flöt på bra. Året  avslutades med ett klubbmästerskap där Julianna Smith på Farina vann lektionsponnyklassen och Julia Pihelgas på sin Tessa vann privatponnyklassen. Vi hade även en julkurs med både ridning och teori där Bertil Lilja hjälpte oss med samarbetsövningar och mental coaching för träning och tävling.

 

 

Voltigen 2012

Voltigegänget har haft ett mycket bra 2012.

 

Vi startade med en tränar Kick-off i Malmö dit hela

landets voltigetränare var inbjudna. Vi gick igenom TR-ändringar och diskuterade hur vi kan förbättra sporten och göra den mer allmän och känd för gemene man.

 

Hela våren tränades det flitigt i laget med mål Maj-

tävlingarna.

 

Den 13 maj åkte vi för att tävla i Laholm. Vår numera mycket lättlastade Baloo skötte sig fint. Tyvärr dog dragbilen i höjd med Frillesås och vi fick fixa ny bil och koppla om kl. 06 ute på E6 med polisassistans. Arrangerande klubben Laholm var underbara och fick veterinären att stanna 30 min längre för att vi skulle hinna besikta hästen och sedan fick vi starta sist i vår klass för att hinna värma både häst och voltigegörer. I Laholm tävlade Emma och Agnes individuellt i galopp och vi hade ett lag i lätt klass galopp. I laget ingick Lova,

Emma, Agnes, Louise, Anna, Sofia som linförare

och givetvis vår underbara lilla Baloo. Laget kom tvåa i sin klass. Emma och Agnes var lite för nervösa och hade tyvärr lite missar, men så var det också första öppna tävlingen för dem.

 

Två veckor senare den 20 maj var det dags för tävling i Frillesås. Laget hade underbara tema-musiken och makeupen till filmen i Burlesque. Laguppställningen var den samma som i Laholm två veckor tidigare.

Individuellt startade Anna och Louise på Baloo och Agnes hyrde in sig på Frillesås häst Lux.

Våra individuella kämpade på fint och fick bra poäng fast tyvärr inga pall-platser. Medan Laget kom på en välförtjänt första plats.

 

Under sommaren var många i laget ute och reste och vi lyckades inte få in några träningar tillsammans. Höstterminen startade igen den 8 augusti och då blev det hårdträning mot tävlingarna i september, tyvärr hade en lagmedlem skadat sig på semestern och en hade hoppat av, så laget var än en gång minimerat.

 

Den 9 september reste vi ånyo till Laholm. Baloo var fräsch och utvilad efter sommarpausen och tjejerna var riktigt taggade. Anna och Agnes tävlade individuellt och Anna, Agnes och Lova ingick i laget tillsammans med Baloo och Sofia. Laget håvade in en Blågul rosett och våra individuella kämpade på i hård konkurrens och fick bra poäng men inga placeringar.

 

Den 23 september reste vi till Frillesås och tävlade för sista gången på säsongen och i denna klass (eftersom vi blivit uppklassade till mellanklass galopp inför 2013). Baloo, vår eviga kämpe travade på transporten för att äntligen få komma ut och visa upp sig igen. Laget var oförändrat sedan Laholmstävlingarna den 9 september och Anna och Agnes tävlade även här individuellt. Laget fick högre poäng än någonsin tidigare men slutpoängen på 5,753 räckte tyvärr bara till en fin andraplats. Både Anna och Agnes fick toppen poäng och var mycket nöjda med sina individuella prestationer.

 

Resten av hösten gick till att bygga upp en ny kür som vi skall kunna tävla med under 2013 samt till att förbereda oss inför Luciauppvisningen hemma på klubben. Det är alltid lika nervöst att visa upp sig på hemmaplan där alla man känner sitter och tittar. Men med nya ansikten i gänget så var motivationen och inspirationen på topp och vi levererade en mycket uppskattad uppvisning.

Inför 2013 letar vi ny häst eftersom vår trogna Baloo kommer få svårt att bära upp oss i tvåmanna kürer i galopp. Vi siktar på att nå kvalgränsen 5.0 under de två tävlingarna till våren, för att kvala upp oss i vår nya klass från c lag till b lag i mellanklass galopp.

 

 

Ridskolesektionens

Åtta personer valdes till ridskolesektionens styrelse vid sektionens årsmöte i februari 2012, men under året har vi tyvärr förlorat två personer. Kvar i styrelsen under hela året har varit Lena Sand (ordf), Anneli Fagerberg (sekr), Marita Lind Laurell, Frida Sundberg, Susanne Wulf och Carola Paro.

 

Årsmötet beslutade att prioriterade områden för 2012 skulle vara:

 

*Vår egen utbildning (gruppindelning, kurser, önskemål)

*Hästarna

*Deltagande i klubbgemensamma aktiviteter

*Kontakt med ponnyryttare och föräldrar

 

Arbetsformen har varit öppna möten, där styrelsen har fungerat som sammankallande och kontaktpersoner. Under året har Ridskolesektionen hållit 8 möten, varav ett var årsmötet. Vi har fortsatt att diskutera de frågor som är angelägna för oss; vår egen och hästarnas trygghet och välbefinnande, rädsla och osäkerhet i stallet och i hanteringen av hästarna, vår utveckling och utbildning som ridskoleryttare, innehåll i ridskolans kurser, hur vi kan stärka klubbkänslan och bidra till gemenskapen i klubben samt hur vi ska nå de yngre ponnyryttarnas föräldrar, för att vara ett stöd för dem och därmed bidra till att de yngre barnen fortsätter rida.

 

Sektionen har framfört frågor och synpunkter till GFRK:s styrelse på de möten vi har varit inbjudna till.

 

Ridskolesektionen har aktivt försökt uppmuntra så många som möjligt i vårt kontaktnät att delta i klubbgemensamma aktiviteter, såsom t.ex. klubbens årsmöte, funktionärsarbete vid tävlingar, och stå i montern vid baby- och barnmässan.

 

Sektionen har dessutom deltagit i/arrangerat följande aktiviteter:

Temakväll med fika under teoriveckan på våren (feb)

Studiebesök på Vena dressyrcenter

Avslutningsfika vid vårterminens slut

Loppmarknad 9 sept

Temakväll med fika under teoriveckan på hösten (okt)